PERCENTAGE BEREKENEN

Deze gratis dienst laat u toe om procenten uit te rekenen

Calculators
Neem een percentage van een getal

Wat is % van  ?
Welk percentage is een getal?

is welk procent van ?

Verhoging / Verlaging

De waarde %
= welk getal?Percentage verschil

Het verschil tussen  
en = welk percentage?Dit is een eenvoudige calculator maar hij kan handig van pas komen. Om percentages online te berekenen, vul het bovenstaande formulier in en klik op de knop. Het resultaat zal op de volgende pagina verschijnen. Indien er fouten zijn, zal het resultaatsveld leeg zijn. Je kan zowel een komma als een punt gebruiken als decimale afscheiding. Hier kunt u het verschil in percentage vinden tussen twee waarden of u kan het percentage van een waarde berekenen voor en na. In de wiskunde is een percentage een gedeelte van 100. Het symbool "%", of simpelweg "pct" of "procent" worden vaak gebruikt om percentages aan te duiden. Je kan onze gemakkelijke rekenmachine gebruiken om procenten uit te rekenen. Je kan een komma of een punt gebruiken bij decimale getallen. Gebruik onze praktische procent berekenaar om percentages uit te rekenen. Onze bedoeling is om het beste online hulpmiddel te leveren voor percentages. Hieronder kan je enkele uitgewerkte voorbeelden vinden van berekeningen. We hopen dat u een leerrijke tijd meemaakt op onze site. Voel u vrij om suggesties of commentaar te zenden. Telkens u procenten dient te berekenen of wanneer u zich afvraagt hoe procenten worden uitgerekend, kan deze gratis website u helpen. Voortaan hebt u geen problemen meer bij het uitrekenen van procenten.

Formule om procenten te berekenen

Voor het uitrekenen van een percentage kan u de volgende formule aanwenden:
percentage = (deelbedrag / geheelbedrag) x 100

Enkele simpele voorbeelden

Voorbeeld één

Een persoon heeft een maandelijks salaris van 3000 euro.
Hij betaalt een huur van 300 euro.
Hoe wordt het percentage berekend dat de huur voorstelt ten opzichte van het salaris?
Het procent = 100 x huur / salaris
Het procent = 100 x (300 euros) / (3000 euros)
Het procent = 10
De huur vertegenwoordigt aldus 10% van het salaris.

Voorbeeld twee

Een voertuig dient een traject af te leggen van punt A naar punt B met een totale afstand van 1000 km.
Op een zeker moment heeft het voertuig 200 km afgelegd.
Hoe wordt het percentage berekend dat de reeds afgelegde afstand voorstelt in verhouding tot de totale afstand?
Het procent = 100 x afgelegde afstand / totale afstand
Het procent = 100 x (200 km) / (1000 km)
Het procent = 20
Het voertuig heeft aldus 20% van de totale afstand afgelegd.

Voorbeeld drie

Een school telt 300 leerlingen: 200 meisjes en 100 jongens.
1 - Wat is het percentage van meisjes in de school?
Het procent = 100 x aantal meisjes / aantal leerlingen
Het procent = 100 x (200) / (300)
Het procent = 66,67
Het percentage van meisjes in de school is 66,67%.
2 - Wat is het percentage van jongens in de school?
Het procent = 100 x aantal jongens / aantal leerlingen
Het procent = 100 x (100) / (300)
Het procent = 33,33
Het percentage jongens in de school bedraagt 33,33%.
Voorbeeld vier

Een ingenieur verdient 4000 euro per maand.
Die ingenieur vraagt vervolgens een salarisverhoging van 500 euro.
Hoe wordt het percentage berekend die de salarisverhoging voorstelt ten opzichte van het totale salaris?
Het procent = 100 x salarisverhoging / salaris
Het procent = 100 x (500 euros) / (4000 euros)
Het procent = 12,50
Deze persoon heeft een verhoging gevraagd van 12,50 %.Berekening van verschil in percentage

Een bedrag met een procent verhogen of verlagen, betekent dit bedrag met een zekere verhouding verhogen of verlagen.
Percentages worden berekend op een basis van 100. Daarom spreek men ook van procent.
(Er bestaan ook andere basis van berekening zoals de basis van 24 voor een dag of de basis van 60 voor een uur of een minuut.)

Om een bedrag te verhogen of te verlagen met een procent, definieren we:
W1 : de startwaarde, die het basisbedrag is dat we willen verhogen of verlagen
W2 : de eindwaarde, die het nieuwe bedrag voorstelt na de verhoging of de verlaging.

De formule om de verhoging of verlaging in percentage te berekenen is:
Verschil (in %) = ((W2 - W1) / W1) x 100


Voorbeeld van de berekening van verschil in percentage

De computer die ik wens aan te kopen, kostte 400 euro verleden maand. Vandaag zie ik dat zijn prijs in de winkel verlaagd is tot 320 euro. In vergelijking met vorige maand, is de prijs van de computer dus gewijzigd met:
Verschil (in %) = ((W2 - W1) / W1) x 100 = ((320 - 400) /400) x 100 = (- 80 / 400) x 100 = - 20 %

Hier vindt u verdere informatie: nl.wikipedia.org/wiki/Procent