PERCENTAGE BEREKENEN

Deze gratis calculator laat u toe om procenten uit te rekenen

Calculators
Neem een percentage van een getal

Wat is % van  ?Welk percentage is een getal?

is welk procent van ?
Verhoging / Verlaging

De waarde %
= welk getal?


Percentage verschil

Het verschil tussen  
en = welk percentage?


Dit is een eenvoudige calculator maar hij kan handig van pas komen. Om percentages online te berekenen, vul het bovenstaande formulier in en klik op de knop. Het resultaat zal op de volgende pagina verschijnen. Indien er fouten zijn, zal het resultaatsveld leeg zijn. Je kan zowel een komma als een punt gebruiken als decimale afscheiding. Hier kunt u het verschil in percentage vinden tussen twee waarden of u kan het percentage van een waarde berekenen voor en na. Je kan onze nuttige rekenmachine tevens gebruiken om procenten toe te voegen of af te trekken van een waarde. Gebruik daarnaast onze praktische berekenaar om procentuele verhogingen of verminderingen uit te rekenen. Onze bedoeling is om het beste online hulpmiddel te leveren voor percentages. Telkens u procenten dient te berekenen of wanneer u zich afvraagt hoe procenten worden uitgerekend, kan deze gratis website u helpen. Voortaan hebt u geen problemen meer bij het uitrekenen van procenten. Hieronder kan je definities, formules en enkele uitgewerkte voorbeelden vinden van berekeningen. We hopen dat u een leerrijke tijd meemaakt op onze site. Voel u vrij om suggesties of commentaar te zenden.

Definities

Berekening van het percentage: Het berekenen van een percentage betekent het schatten van de overeenkomst of het verschil die er mathematisch bestaat tussen twee getallen. Om dit te doen, moet men beide getallen delen en het resultaat met honderd vermenigvuldigen. Op die manier kan men de grootte kennen die het eerste getal vertegenwoordigt ten opzichte van het tweede.

Percentage: Percentage is een wiskundige term die wordt gebruikt om de verhouding vast te stellen die tussen 2 getallen bestaat. Die verhouding is altijd uitgedrukt in termen van honderd eenheden, om het meer intuïtief te maken, vandaar de oorsprong van de naam. In de wiskunde is een percentage een gedeelte van 100. Bijvoorbeeld, voor de verhouding tussen het getal 5 en het getal 20 (berekend als 5 gedeeld door 20) kunnen we zeggen 0,4 of 40%. Het symbool "%", of simpelweg "pct" of "procent" worden vaak gebruikt om percentages aan te duiden.

Formule om procenten te berekenen

Voor het uitrekenen van een percentage kan u de volgende formule aanwenden:
percentage = (deelbedrag / geheelbedrag) x 100Enkele simpele voorbeelden

Voorbeeld één

Een persoon heeft een maandelijks salaris van 3000 euro.
Hij betaalt een huur van 300 euro.
Hoe wordt het percentage berekend dat de huur voorstelt ten opzichte van het salaris?
Het procent = 100 x huur / salaris
Het procent = 100 x (300 euros) / (3000 euros)
Het procent = 10
De huur vertegenwoordigt aldus 10% van het salaris.

Voorbeeld twee

Een voertuig dient een traject af te leggen van punt A naar punt B met een totale afstand van 1000 km.
Op een zeker moment heeft het voertuig 200 km afgelegd.
Hoe wordt het percentage berekend dat de reeds afgelegde afstand voorstelt in verhouding tot de totale afstand?
Het procent = 100 x afgelegde afstand / totale afstand
Het procent = 100 x (200 km) / (1000 km)
Het procent = 20
Het voertuig heeft aldus 20% van de totale afstand afgelegd.

Voorbeeld drie

Een school telt 300 leerlingen: 200 meisjes en 100 jongens.
1 - Wat is het percentage van meisjes in de school?
Het procent = 100 x aantal meisjes / aantal leerlingen
Het procent = 100 x (200) / (300)
Het procent = 66,67
Het percentage van meisjes in de school is 66,67%.
2 - Wat is het percentage van jongens in de school?
Het procent = 100 x aantal jongens / aantal leerlingen
Het procent = 100 x (100) / (300)
Het procent = 33,33
Het percentage jongens in de school bedraagt 33,33%.
Voorbeeld vier

Een ingenieur verdient 4000 euro per maand.
Die ingenieur vraagt vervolgens een salarisverhoging van 500 euro.
Hoe wordt het percentage berekend die de salarisverhoging voorstelt ten opzichte van het totale salaris?
Het procent = 100 x salarisverhoging / salaris
Het procent = 100 x (500 euros) / (4000 euros)
Het procent = 12,50
Deze persoon heeft een verhoging gevraagd van 12,50 %.Berekening van verschil in percentage

Een bedrag met een procent verhogen of verlagen, betekent dit bedrag met een zekere verhouding verhogen of verlagen.
Percentages worden berekend op een basis van 100. Daarom spreek men ook van procent.
(Er bestaan ook andere basis van berekening zoals de basis van 24 voor een dag of de basis van 60 voor een uur of een minuut.)

Om een bedrag te verhogen of te verlagen met een procent, definieren we:
W1 : de startwaarde, die het basisbedrag is dat we willen verhogen of verlagen
W2 : de eindwaarde, die het nieuwe bedrag voorstelt na de verhoging of de verlaging.

De formule om de verhoging of verlaging in percentage te berekenen is:
Verschil (in %) = ((W2 - W1) / W1) x 100

Voorbeeld van de berekening van verschil in percentage

De computer die ik wens aan te kopen, kostte 400 euro verleden maand. Vandaag zie ik dat zijn prijs in de winkel verlaagd is tot 320 euro. In vergelijking met vorige maand, is de prijs van de computer dus gewijzigd met:
Verschil (in %) = ((W2 - W1) / W1) x 100 = ((320 - 400) /400) x 100 = (- 80 / 400) x 100 = - 20 %

Toepassingen

In welke gevallen is de berekening van een percentage nuttig? Hieronder enkele toepassingen:

- het bepalen van kortingen
- het bepalen van BTW op prijzen
- het bepalen van het statistisch voorkomen van een verschijnsel


Hier vindt u verdere informatie: nl.wikipedia.org/wiki/Procent